onsdag 8 september 2010

Om att tolka allt till det bästa.

Hur kan det komma sig att vissa människor är optimister och andra pessimister? Vissa kan vara lyckliga i en situation, där andra är olyckliga. En del av svaret finns i Åttonde budet ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa”.
De flesta vet nog att det åttonde budet handlar om att vi inte skall ljuga eller tala illa om vår nästa. Det är däremot inte lika känt att det åttonde budet - enligt Martin Luthers lilla katekes - också handlar om att vi skall tyda allt till det bästa när det gäller andra människor.
Att ha förmågan att tyda allt till det bästa är egentligen en av förutsättningarna för att en familj, en arbetsplats eller ett samhälle skall fungera. Det är inte svårt att hitta fel på andra människor. Det är betydligt svårare - men nödvändigt - att tyda saker och ting till det bästa, att lära sig att se saker ur andra människors perspektiv. Om man lär sig att göra det fungerar ett samhälle eller en familj.
Att tyda saker och ting till det bästa är inte samma sak som att sopa svårigheter under mattan. Svårigheter och problem är något man måste ta tag i, men det är inte säkert att man skall fokusera på dem för mycket. För det mesta fungerar en gemenskap bäst om man i stället ställer det som fungerar bra i centrum och tar tag i problemen systematiskt, men utan att älta dem.

Just nu pågår en intensiv valrörelse. Under en valrörelse är debatten intensiv. Just nu fokuserar man mest på motsättningarna mellan partierna. Ändå har Lars Ohly rätt när han säger att det är bra om man kan sluta ljuga om politiska motståndare. Se en artikel i Dagens nyheter.
I den vardagliga kommunpolitiken går allt till mycket lugnare än i debatten inför ett riksdagsval. Partier av olika färg mycket väl kan samarbeta i praktiska frågor.

Om ens familj eller arbetsplats liknar en valrörelse när det gäller argumentation och debatt då är det hög tid att lära sig att "tolka allt till det bästa" för att citera Lilla Katekesen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar