lördag 24 december 2011

Den djupaste glädjen

"Mitt hjärta är redo, Gud,
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnaden."
(Psaltaren 108:2-3)

När psalmisten vill väcka morgonrodnaden är det uttryck för en oerhört glädje, en glädje som finns i den musik som psalmisten sjunger och spelar, men glädjen har också ett djupare plan. Kung David som är tillskriven psalmen levde inte ett särskilt lätt liv. Det är möjligt att hans liv hade varit lättare om han aldrig hade blivit utsedd till Israels kung. Det medförde att han under lång tid blev förföljd av den sittande kungen Saul. Kung David hade inte heller lätt att leva med framgången. Han utnyttjade sin maktposition och gjorde stora misstag.
Under hela tiden fanns Gud med honom. Gud övergav inte. Att ha Gud som god vän är en källa till glädjen på det djupaste planet.
Den här psaltarpsalmen är utvald som psaltarpsalm för julnattsmässan. Gud föds till världen som ett litet barn. Gud överger oss inte.
En annan julbetraktelse skriver Liselotte J Andersson i Dagen under rubriken Sprucket men hoppfullt.

God jul! Gud välsigne dig!

fredag 23 december 2011

Fåglarna och liljorna i Guds rike

"Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också."
(Matteusevangelet 6:33)

Jesu uppmaning att vi skall söka Guds rike först av allt är en ofta citerad bibelvers från bergspredikan. Många gånger ses den som centrum på det avsnitt som har fått rubriken "Gör er inga bekymmer". Visst är den ett centrum, men vi får inte tro att det är bara det avsnittet handlar om. Avsnittet börjar med att Jesus uppmanar oss att inte bekymra oss och i stället uppmanar oss att se på himlens fåglar och ängens liljor.

Att vi skall söka Guds rike innebär inte att vi skall lägga på oss mer bekymmer genom att fråga oss om vi verkligen har gjort tillräckligt mycket för att söka Guds rike. Vi får inte överbetona den andliga delen av våra liv. Överandlighet är inte till nytta för någon.

Jesus är inte överandlig. Han uppmanade oss faktiskt att se på himlens fåglar och ängens liljor. Att se betyder inte bara att vi skall lägga märke till att de finns, utan att vi verkligen har orsak att betrakta dem och tänka på dem som en del av Guds rike. Guds rike är här och nu.

Gud välsigne dig!

torsdag 22 december 2011

Vem är kristen?

"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad."
(Romarbrevet 10:9)

I Dagen kan vi läsa att det nu finns 2,18 miljoner kristna i världen. En fråga som då infinner sig är: Vem är kristen? Vilka krav skall man ställa på en människa för att han eller hon skall få räkna sig som kristen?
Det bästa sättet är att helt enkelt fråga: "Är du kristen?". Den som besvarar frågan med "ja" är en kristen. Om man börjar ställa fler frågor kommer man snart fram till att en mindre del av den stora gruppen kristna är sådana som tar sin tro på ett stort allvar, medan många andra inte har ett lika stort engagemang i sin tro.
Det mest okloka man kan göra då är att börja dra upp gränser och säga att den som inte tror det och det eller den som inte har upplevt det och det, inte är kristen på riktigt. Bättre är att inse att det finns och alltid har funnits människor som låter tron spela en olika stark roll i livet. Så var det även bland människorna i Jesu närmaste omgivning. Bättre är att i ord och handling visar att det alltid - för alla människor - finns mer att hämta i tron på Jesus.
Många människor är ovana att säga "Jesus är Herre", men det hjälper dem inte att säga att man måste säga så för att vara riktigt kristen. Man kan uttrycka samma sak på många olika sätt, t.ex. i trosbekännelsens ord: Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son vår Herre..."
Att "tro i sitt hjärta" handlar för övrigt inte om att ha starka känslor i sin tro. På den tiden när Romarbrevet skrevs trodde man att man tänkte med hjärtat. Att tro i sitt hjärta handlar alltså om att tänka på Jesu uppståndelse.
Det finns 2,18 miljarder kristna i världen. Om vi möter kristna från olika länder får vi se att det finns olika sätt att uttrycka att Jesus är Herre och olika sätt att tro i sitt hjärta.

Gud välsigne dig!

tisdag 20 december 2011

Mod och själsstyrka

"Var starka, fatta mod,
alla ni som hoppas på Herren!"
(Psaltaren 31:25)

Den fjärde kardinaldygden är mod eller själsstyrka. Det mod som vi bör eftersträva är att ståndaktigt stå fast i kampen för det goda. Det innebär inte att vi får ta till vilka medel som helst i denna kamp. Det handlar snarare om att vi skall undvika att falla för frestelsen att ge upp.

Gud välsigne dig!

måndag 19 december 2011

Rättrådighet

"Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: ”Här är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där borta”, eller ”Sätt dig på golvet vid mina fötter” – gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?"
(Jakobs brev 2:1)

Rättrådighet är en av de fyra kardinaldygderna. Den rättrådige handlar på att riktigt sätt. En särskilt viktig egenskap för den rättrådige är att inte göra skillnad på människor. Det är självklart helt omöjligt att behandla alla människor helt lika, eftersom människor har olika behov och därför måste bemötas på olika sätt. Bibeln ger oss ändå några goda regler. Jesu bror Jakob uppmärksammar att det är viktigt att fattiga får sin plats i synagogan - och i kyrkan. Något mer överraskande är ett uttalande i Andra Mosebok:

"Du skall inte vara partisk för den fattige i hans sak." (Andra Mosebok 23:3)

Rättrådighet innebär inte att man skall se mellan fingrarna på att fattigdom och utsatthet ibland har orsaker som delvis beror på den fattige själv. Rättrådighet innebär inte alltid att stryka medhårs, utan att komma med konstruktiva tankar.

Gud välsigne dig!

söndag 18 december 2011

Klokhet, kan den förvärvas?

"Ni oerfarna, förvärva klokhet!
Ni dåraktiga, förvärva förstånd!"
(Ordspråksboken 8:5)

Klokhet är den andra av de fyra kardinaldygderna. Klokhet är inte samma sak som intelligens eller allmänbildning. Medan intelligens handlar om förmågan att dra slutsatser av vissa fakta och allmänbildning handlar om att kunna litet om mycket, så handlar klokheten om att i olika livssituationer hitta och välja ett bra handlingsalternativ.
Klokhet kan säkert delvis vara medfött, nedlagt när Gud skapade oss. En del människor är klokare än andra. Ibland kan man till och med lägga märke till att barn är ovanligt kloka. (Ibland säger man att de är lillgamla, men det är inte säkert att det ordet tas som en komplimang. Varför inte säga kloka i stället.)
Finns det då någon möjlighet att öka sin klokhet. En möjlighet är att man tar till vara sina erfarenheter. Att begå misstag är för det mesta inte någon katastrof, om man tar till vara de erfarenheter de ger.
Ett hinder för klokhet kan vara att en människa sitter fast alltför hårt i en viss föreställningsvärld. Politiska ideologier, fördomar eller en förstelnad bibeltolkning är exempel på sådant som kan bli hinder för klokheten.

Gud välsigne dig!

torsdag 15 december 2011

Måttfullheten och strävan efter jämvikt

"Låt inte din lust och din kraft förleda dig
att leva efter dina egna begär."
(Jesus, Syraks son 5:2)

Måttfullhet är en av de fyra kardinaldygderna. Gud har skapat mycket gott i världen: mat, dryck, sexualiteten, glädjen att göra framsteg, möjligheten att utöva konst, musik, idrott, vetenskap, längtan efter äventyr och så vidare. Allt detta skapar lust och begär hos människan. Jesus, Syraks son, talar om att det förutom lusten är kraften som driver oss att leva efter våra begär. Kanske människan när hon är i sin krafts dagar ställs inför större frestelser än annars att missbruka och överutnyttja Guds skapelse.
Måttfullhet är gåvan att sträva efter jämvikt i livet.

Gud välsigne dig!

onsdag 14 december 2011

De fyra kardinaldygderna

"Och om någon älskar rättfärdigheten,
så är det genom hennes mödor som dygderna kommer:
hon lär ut måttfullhet och klokhet,
rättrådighet och mod -
det bästa en människa kan äga i livet."
(Salomos vishet 8:7)

I Salomos vishet räknas de fyra kardinaldygderna upp: måttfullhet, klokhet, rättrådighet och mod.
Ordet "kardinal" kommer från det latinska cardo som betyder gångjärn. På samma sätt som gångjärnet håller dörren på plats men ändå gör det möjligt för den att svänga, så kan kardinadygderna hjälpa oss i livet genom att ge oss en stadig grund i tillvaron. På samma sätt som dörren får vi en ganska stor frihet, men inte en så stor frihet att vi skadar andra och oss själva.
I dag får vi tänka på kardinaldygderna och på om det är någon av de fyra som vi har för litet eller för mycket av.

Gud välsigne dig"

tisdag 13 december 2011

"Herren avskyr fusk med vågen,
rätt vikt behagar honom."
(Ordspråksbiken 11:1)

Många ordspråk i ordspråksboken handlar om vikten av att som människa är ärlig. Ärlighet är alltså inte en alltför "materiell" fråga för att ha relevans i den kristna tron. Att anstränga sig för att vara ärlig är en bra andlig träning.

I dagarna rapporteras det att var femte julgran i Sverige är stulen. (DN) Om du är skyldig till att ha begått något oärligt är advent en bra tid att göra bättring.

Gud välsigne dig!

måndag 12 december 2011

Grund och fördjupning

"Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb med stadgar och bud för hela Israel."
(Malaki 4:4)

Nästan sist i Gamla testamentets kanoniska böcker finns en uppmaning att vi aldrig skall glömma den lag som Gud gav Mose. Liknande uppmaningar - att inte glömma Guds lag - hittar vi gång på gång i bibeln. Gång på gång hittar vi också påminnelser om Guds kärlek till oss människor.
Man skulle kunna fråga sig om det verkligen är nödvändigt att repetera grunderna för den kristna tron så ofta: lagen och evangeliet. Många kristna längtar efter att få fördjupa sig i den kristna tron, och visst är det sant att det finns mer i tron, mycket mer, för den som vill fördjupa sig.
Fördjupningen får dock aldrig leda till att man glömmer bort grunderna: lagen, evangeliet, dopet, nattvarden, kyrkan som en gemenskap. Allt detta är grunderna som vi inte får glömma bort. Bara vi bygger på den grunden kan den som längtar efter fördjupning gärna gå vidare.

Gud välsigne dig!

torsdag 8 december 2011

Den optimistiske profeten

"Snart, om en liten tid,
skall Libanon bli till en trädgård
och trädgårdar räknas som skog."
(Jesaja 29:17)

Jesaja och de andra profeterna blundar inte för problemen i världen. Det innebär inte att de är pessimister, tvärtom. Deras budskap är fyllda av hopp och optimism. Det går att göra något åt problemen i världen. Det är inte kört. Med förenade krafter kan vi arbeta för en bättre värld. Vi får också be och hoppas att Gud finns med oss i vårt arbete.

Gud välsigne dig!

onsdag 7 december 2011

Uppenbara och dolda synder.

"En del människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg,
andras synder släpar efter."
(Första Timotheosbrevet 5:24)

Det finns många förklaringar till vad ordet "synd" betyder. Själva ordet "synd" är släkt med ordet sund, alltså ett vattendrag som skiljer två landområden från varandra. Det syftar på att synd är något som skiljer oss människor från Gud. Det hebreiska ordet för synd handlar i stället om att man missar målet. En annan förklaring är att synd är sådana handlingar som gör att man skadar sig själv eller andra.

Första Timotheosbrevet skiljer mellan synder som ligger i öppen dag och dem som släpar efter. Det kan vara lätt att regagera på och ta avstånd från egna och andras synder som ligger i öppen dag. Skadliga beteenden som verkar på lång sikt är däremot svårare att få kontroll över.

Det kan vara värt att tänka efter vilka av mina egna beteenden som inte ställer till så står skada just nu, men som verkar desto mer skadligt i längden.

Gud välsigne dig!

tisdag 6 december 2011

Tårarna en gåva

"Jag är bedrövad och gråter,
res mig upp, som du har sagt."
(Psaltaren 119:28)

Vuxna människor kan ibland bli förvånade när tårarna kommer. Vid begravningar, när barn flyttar hemifrån eller kanske till och med när man får tillfälle att vila för första gången på länge och inser hur trött man är.
Ibland säger man att tårarna är en gåva. De berättar för oss om något viktigt, om känslor som finns inom oss, men som kanske inte har visat sig klart. Ibland kan tårarna hjälpa oss att formulera en bön.
Se tårarna som en gåva!

Gud välsigne dig!

måndag 5 december 2011

Djävulens uppror, och vårt

”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt."
(Lukasevangeliet 10:18)

Jag har fått frågan: "Vem skapade djävulen?" Djävulen, eller Satan, spelar inte någon central roll i Bibeln. Han beskrivs inte så ingående att man får någon tydlig bild av honom. I den kristna tron har det utvecklats en föreställning om Djävulen som en fallen ängel: en ängel som har skapats av Gud, men som gjort uppror och därför förlorat sin plats i himlen.
Jesus brukar värja sig för att ge sig in på teoretiska frågeställningar om livet efter detta eller om religiösa spetsfundigheter. Jag tror inte heller att det är fruktbärande att spekulera om djävulen, eller att försöka skapa en heltäckande bild över vem djävulen är.
Ändå har vi en hel del att lära av berättelserna om djävulen. Gud har skapat både änglar och människor med många goda egenskaper och goda förutsättningar. För att vi skall kunna leva goda och sanna liv är det viktigt att vi inser de begränsningar vi har. Om vi vill göra allt, äga allt, uppleva allt, skadar vi oss själva och andra. Högmodet kan ibland driva människor till det. Ett betydligt mer harmoniskt liv i gemenskap med Gud får vi om vi inser att ett liv nära Gud och i gemenskap med andra är den sanna vägen.

Gud välsigne dig!

torsdag 1 december 2011

Livsledan och lovsången

”Dock är du den helige, till din tron stiger Israels lovsång.”
(Psaltaren 22:4)

Gång på gång betonar bibelns författare att vi skall lovsjunga Gud. Med andra ord skall vi tacka Gud för livet och för allt gott som Gud ger oss. Det kan vi göra på många sätt. Till exempel genom att dagligen påminna oss om människor och annat som vi har orsak att vara tacksamma över.
Det är också viktigt att vi tackar för det som vi ibland upplever som självklart. I Herrens bön ber vi: ”Vårt dagliga bröd giv oss i dag.” Martin Luther skriver: ”Gud ger väl, utan att vi ber om det, dagligt bröd åt alla människor, också åt de onda. Men i denna bön ber vi om att kunna erkänna det som hans gåva och ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet.”
En av huvudsynderna ”livsledan” kan plåga oss, även när vi har det bra. Det kanske till och med är så att risken för livsleda ökar när vi har det materiellt bra. Botemedlet är lovsång. Den som sjunger lovsång ser inte bara molnen på himlen, utan de blå öppningarna där solen skiner igenom.

Gud välsigne dig!