lördag 21 januari 2012

Ave Maria och Mariamonogrammet

"Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."
"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig."
(Lukasevangeliet 1:28,42)Ängeln Gabriels och Elisabets hälsningar till jungfru Maria är ursprunget till bönen "Ave Maria", som är särskilt vanlig i den katolska kyrkan.
Bönen finns också på Västerås vapen. Bokstäverna A och M från "Ave Maria" har smälts samman och avbildas ovanför en röd ros, som också är en symbol för Maria. Förklaringen till detta är att jungfru Maria länge haft rollen som Västerås skyddshelgon.

Fram till 1400-talet var "Ave Maria" just en läsning och meditation över dessa rader. Det var först då en bön om Marias förbön lades till, så att Ave Maria fick den utformning som används i dag:
Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Jungfru Maria har en viktig roll - om än olik - i olika kyrkor. Det som tycker att det känns obekvämt eller fel att be "Ave Maria" som en bön kan ändå meditera över ovanstående bibelcitat. Maria själv sjöng ju förresten: "Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:" (Luk 1:48). Det kräver att vi åtminstone mediterar över den roll Maria har haft i frälsningshistorien.

torsdag 19 januari 2012

Till man och kvinna skapade han dem

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."
(Första Moseboken 1:27)Under historiens gång har kvinnor på många platser blivit förtryckta just för att de har varit kvinnor. I vår tid har vi kommit långt på vägen mot jämställdhet, även om vi på många områden har långt kvar. På andra områden har vi säkert gått för långt, nämligen när man ibland påstår att män och kvinnor skall vara lika, uppföra sig lika och att könsskillnader egentligen är ointressanta. När Gud skapade människan var det inte ett misstag att han skapade oss som man och kvinna. Det var en finess och har gjort livet så mycket rikare. Just för att man och kvinna är olika kan vi komplettera varandra.
Män och kvinnor är lika på de allra flesta områdena. Män kan också vara ganska olika inbördes och kvinnor inbördes. Det är nog alla överens om. När någon vågar sticka ut och säga att det faktiskt finns stora könsskillnader, då finns risken att man får mothugg. Läs gärna en intervju med hjärnforskaren Annica Dahlström, som blev stoppad av publicering av länsstyrelsen i Norrbotten. Nu kan man lyckligtvis läsa den i Dagens Nyheter.
Gud välsigne dig!

lördag 7 januari 2012

Det allseende ögat och vilan i Gud

"Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap."
(Hebreerbrevet 4:13)


Det allseende ögat har används som en symbol för Gud sedan 1600-talet. Det kunde till exampel avbildas på himlen som en påminnelse om att Gud ser allt. Senare har ögat allt oftare placerats i en triangel som betecknar treenigheten.

När hebreerbrevets författare skriver: "Ingenting kan döljas för honom", kan det uppfattas på flera olika sätt. Ibland kan människor uppfatta det som ett hot: vi kan inte göra någonting utan att Gud vet det. I sammanhanget handlar det om något helt annat. Vi får gå in i Guds vila. Vi kan lita på att Gud vet allt. Därför behöver vi inte dölja något. Vi behöver inte heller bekymra oss om alla problem i världen, eftersom Gud ändå vet allt.

Gud välsigne dig!

fredag 6 januari 2012

Guds hand från himlen

"Från höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten."
(Psaltaren 18:17)

Guds hand som sträcks ned från ett moln är en bild som ibland finns i medeltida kyrkor. Bibeln talar inte bara om Guds hand utan räknar också upp fler av Guds kroppsdelar. I 5 Mos 33:10 sägs t.ex. att offerröken stiger upp till Guds näsa. Detta skrivs samtidigt som den israelitiska religionen är helt avvisande till att framställa gudabilder. I den judiska traditionen har man valt att uttrycka sig med ord, ibland på ett lekfullt sätt.
Bakom lekfullheten finns dock ett djupt allvar. En människa har fått hjälp av Gud i ett svårt läge och ser Guds ingripande så tydligt, som om Gud sträckt ned sin hand från himlen.
När vi ser tillbaks på våra liv kan vi många gånger se att Gud har hjälpt.

Gud välsigne dig!

torsdag 5 januari 2012

Tre kronor och de vise männen


"När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung?"
(Matteusevangeliet 2:1-2a)

Redan kring år 1200 användes tre kronor som en symbol för heliga tre konungar, de österländska stjärntydare som hyllade Jesusbarnet, och som enligt traditionen hette Kasper, Melker och Baltsar. Då lät Otto IV pryda kungarnas grav i gamla Kölnerdomen med just tre kronor. Tre kronor används också i staden Kölns vapen. Sedan 1330-talet är det en symbol för Sverige, men finns också bland annat i den karelska staden Viborgs i Saint-Barthélemys vapen, vilka båda tidigare tillhört Sverige.

De tre vise männen bar fram sina gåvor - guld, rökelse och myrra till Jesusbarnet. Det påminner oss om att också våra gåvor är välkomna. Guldet står för pengar, eftersom våra pengagåvor till behövande kan göra stor nytta på många olika sätt. Rökelsen står för liturgin och lovsången: när vi prisar Gud gläder det honom och ger dessutom oss ett nytt perspektiv på våra liv. Myrran står för omsorgen: den personliga omsorgen för andra människor behöver inte innebära storverk, utan helt enkelt vanlig vänlighet och omtanke i det lilla.

Gud välsigne dig!