onsdag 30 maj 2012

Ziasolen och Jesus Kristus som strålar ut över världen

På den amerikanska delstaten New Mexicos flagga finns en solsymbol hämtad från folket zia, som bebor en del av statens område. Solsymbolen har inte något kristet ursprung. Den består av en röd cirkel med strålar riktade i fyra olika riktingar. Bland zia brukade man måla symbolen på krukor och på marken runt eldar. Fyra är ett heligt tal. I samband med solsymbolen tolkas det som * de fyra väderstrecken, * de fyra årstiderna, * de fyra delarna på ett dygn (morgon, dag, kväll och natt), * de fyra delarna av en människas liv (barndom, ungdom, medelålder och ålderdom) och * de fyra egenskaperna som en människa enligt zia-folkets tro skal utveckla: en stark kropp, ett klart tänkande, en ren ande och viljan att göra väl mot andra. Solsymbolen har kommit att användas som en kristen symbol av flera kyrkor i New Mexico. Olika typer av kors har av ibland fått en särskild indiansk tolkning av olika grupper och enskilda indianska kristna. I många fall liknas Jesus Kristus vid solen. Korsets fyra armar liknas vid de fyra väderstrecken som alla skall få del av ljuset.

onsdag 25 april 2012

Korset och den uppgående solen

"Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp." (Markusevangeliet 16:2)
Korset och en uppgående sol leder våra tankar till morgonen efter sabbaten när kvinnorna kom till graven. Trots att Jesu uppståndelse redan var ett faktum visste vare sig kvinnorna vid graven eller lärjungarna detta. I svensk psalm 470 sjunger vi: "Som en sol stod Kristus opp på den tredje dagen." och några rader längre ner: "Jesus uppstått. Varför skall då min själ bedrövas?" Svaret är kanske att det övergår vårt mänskliga förstånd att verkligen förstå vad Jesu uppståndelse innebär. Lika litet som vi kan förstå solens storhet, kan vi förstå Guds makt. Vi förstår dock att solens uppgång bara är början på vad solen kommer att verka under dagen. På samma sätt är det med Jesu uppståndelse. Den är början på något mycket större. Gud välsigne dig!

fredag 20 april 2012

Treenighetens sköld

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matteusevangeliet 28:19-20)Orden i skölden betyder. Fadern, Sonen, den Helige Ande, Gud, är, är inte.

Treenighetens sköld kallas en symbol som försöker att beskriva att Gud samtidigt är Fader, Son och Ande, samtidigt som dessa tre inte är varandra.
I dopbefallningen lovar Jesus att han är med oss här och nu. Vi behöver alltså inte vänta på att han skall komma tillbaks i tidernas slut. Ändå har han lovat att komma tillbaks i synlig gestalt i tidernas slut. Kanske tron på treenigheten kan hjälpa oss att förstå hur detta kan vara möjligt. När Jesus inte är här i synlig gestalt är ändå den helige Ande här.

Gud välsigne dig!

tisdag 17 april 2012

Fågel Fenix och Jesu uppståndelse

"Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd."
(Apostlagärningarna 4:33)Fågel Fenix är en mytologisk gestalt. En av många olika myter om Fågel Fenix berättar om hur den bränner sig själv på bål och uppstår i förnyad gestalt.
Budskapet om att Jesu uppståndelse från de döda till de levande är ett så genomgripande budskap att det inte är konstigt att Kristna i alla tider har sett bilder för Jesu uppståndelse i naturen och i olika berättelser. När vi kan se livet i nytt perspektiv måste vi bara fyllas av jubel.

måndag 16 april 2012

Bön med knäppta händer

"Mose lämnade farao och gick ut ur staden och lyfte sina händer i bön till Herren. Då slutade det att åska och hagla, och hällregnet upphörde."
(Andra Moseboken 9:33)Vi svenskar är vana att man knäpper sina händer när man ber. Om vi söker efter uttrycket knäppta händer i Bibeln så kommer vi inte att hitta det. Bibelns gestalter ber i stället med lyfta händer. Att knäppa eller föra samman sina händer till bön gör kristna först på 800-talet. Tavlor av Jesus som ber med knäppta händer är därför inte realistiska, lika litet som Jesus avbildad som indian, afrikan eller europé är realistiska, eftersom Jesus var asiat.
Det kan vara bra att känna till vad som är historiskt riktigt och vad som inte är det. Det innebär inte att vi till varje pris måste försöka avskaffa lokala sedvänjor inom kristen tro. Att be med knäppta händer har fungerat bra i många hundra år och gör det fortfarande. Bibeln gör inte heller någon stor affär av vilken kroppsställning man intar när man ber. Centralt i bibeln är däremot att man ber.
Gud välsigne dig!

fredag 13 april 2012

INRI och Jesus som hela universums kung

"Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska."
(Johannesevangeliet 19:19-20)Bokstäverna INRI är en förkortning av det latinska uttrycket "Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum", som betyder "Jesus från Nasaret, judarnas konung". På krucifix kan ibland också de grekiska och hebreiska översättningarna anges.
Det brukar anges att skylten sattes upp för att ange varför Jesus avrättades. Det är osäkert om det var vanligt att sådana skyltar sattes upp vid avrättningar eller inte.

Skylten sattes upp för att varna andra för att göra uppror mot Rom, och för att skymfa Jesus. De som förstår vem Jesus är ser dock en djupare mening i skylten. På korset bröt Jesus den onda cirkeln genom att inte kräva hämnd. Han besegrade synden och djävulen och blev så inte bara judarnas utan hela universums kung.

Gud välsigne dig!

torsdag 12 april 2012

Guds namn antyder att vi inte får ha bråttom i Guds närhet

"Gud sade: 'Jag är den jag är.'"
(Första Moseboken 3:14)Guds namn skrivs JHVH i den vokallösa hebreiska texten. Många forskare menar att det bör uttalas Jahve. Namnets ursprung är okänt. En möjlighet är att det är besläktat med Guds självpresentation "Jag är den jag är" vid mötet med Mose i den brinnande busken. Inte heller översättningen av "Jag är den jag är" är självklar. En åsikt är att det bör översättas "Jag är den jag kommer att visa mig vara", vilket skulle innebära att Gud uppmanar oss att ägna tid åt honom. Om vi ger Gud tid så kommer han att visa vem han verkligen är. Den som har bråttom får inte se Gud.

Gud välsigne dig!

onsdag 11 april 2012

Fjärilen som symbol för upptsåndelsen


"Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas..."
(Första Korinthierbrevet 15:51)

Fjärilen har blivit en symbol för Jesu uppståndelse från de döda. På samma sätt som Jesus låg i sin grav och på den tredje dagen uppstod i ny förvandlad gestalt, så ligger fjärilen i sin kokong och kläcks sedan ur sin puppa i ny förhärligad gestalt.
Motivet med fjärilen som uppståndelsesymbol finns också i svensk psalm 304, vers 3:
Lär du mig fjäril, vingad, lätt,
vad Herren ock åt mig berett,
där du mot höjd dig svingar.
I går dig puppan inneslöt,
i dag du glad ditt fängsel bröt:
min själ skall ock få vingar.

Gud välsigne dig!

tisdag 10 april 2012

Kristi segerfana

"Död, var är din seger? Död, var är din udd?"
(Första korinthierbrevet 15:55(Lammet som håller i korsfanan återfinns bland annat på Gotlands vapen. Lammet symboliserar Jesus Kristus som frivilligt gick sitt lidande till mötes och som liksom påskalammet, blev ett oskyldigt offer för våra synder. Korset betecknar lidandet och offret, men korset är avbildat på en segerfana. Det visar att lidandet samtidigt är en seger: seger över ondskan och döden.

Det som av världen upplevs som ett nederlag, är för den troende en seger. Den som tror vet att korset inte är slutet, utan uppståndelsen. Efter långfredagen följer påskdagen.

Gud välsigne dig!

lördag 7 april 2012

Törnekronan och kungavärdigheten

"Då bad alla träden törnbusken:
Kom och bli vår konung!"
(Domarboken 9:14)Törnekronan är en vanlig symbol för Jesu lidande. I Domarboken 9 finns en fabel som handlar om hur de träden försöker välja en av dem till konung. Olivträdet, fikonträdet och vinstocken tackar nej eftersom de har andra uppgifter: att ge människorna fett, frukt respektive glädje. Den som tackar ja till uppgiften att vara kung är törnbusken. I den här berättelse kan vi läsa in att törnekronan gav Jesus värdigheten som konung, samtidigt som den medförde ett stort lidande. Men vi kan också läsa in ett mer allmänmänskligt budskap. Människor har olika uppgifter i världen. Det är inte uppgiften att styra och leda som nödvändigtvis är den mest eftersträvansvärda.

Gud välsigne dig!

torsdag 5 april 2012

Vinstocken, festen, glädje och kyrkan

Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit.”
Lukasevangeliet 22:18

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.
Johannesevangeliet 15:5Vinstocken har en rik och mångfaldig symbolik i den kristna tron. Vinstocken och vinet symboliserar glädje, fest och gemenskap. Det är också en symbol för Jesus - som kallar sig den sanna vinstocken - och för gemenskapen kring honom, alltså kyrkan. Vinstocken och vindruvorna har genom sin sötma också kommit att symbolisera Guds stora nåd och kärlek. Genom sin goda smak är de ett tecken för Guds kärlek och trofasthet mot oss människor.

Gud välsigne dig!

tisdag 3 april 2012

Gud och molnet

"Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt." (2 Mos 13:21)Altartavlan i Kiruna kyrka av prins Eugen föreställer en lund i Italien. Det är inte ovanligt att turister som ser tavlan reagerar över att den vid första intrycket är ett rent profant motiv. Sedan länge är dock moln en symbol för Gud Fader. Molnpelaren ledde israeliterna genom ökenvandringen och även vid Kristi Himmelsfärd spelade ett oln en viktig roll:"När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn." (Apg 1:9)

Gud välsigne dig!

måndag 2 april 2012

Vad skulle Jesus göra? WWJD

"Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden."Armband och symboler med bokstäverna WWJD har blivit vanliga sedan 1990-talet. De har sitt ursprung i den evangeliska kristenheten i Förenta staterna och uttolkas ofta What would Jesus do? (Vad skulle Jesus göra?), ibland Walk with Jesus daily (Vandra dagligen med Jesus).

Uttrycket kan spåras tillbaks till en roman av Charles Sheldon utgiven 1896 med titeln In his steps. What would Jesus do? Sheldon var kongregationalistpastor och förkunnade ett socialt evangelium. Kristen tro handlar inte enbart om att Guds vilja skall ske i himlen, utan också på jorden.

Gud välsigne dig!

torsdag 29 mars 2012

Palmblad står för seger

"Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen."
(Matteusevangeliet 21:1-8)
"tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung."
(Johannesevangeliet 12:13)Palmbladen dom folkmassan viftade med är ett segertecken. Palmbladen återkommer i Uppenbarelseboken 7:9: "Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer."

Finns det då någon orsak att fira seger och fest när vi lever i en värld med där långt ifrån alla problem är lösta och där det fortfarande finns många tårar som inte är torkade. Jo, just därför. Just därför att det goda och det onda fortfarande lever sida vid sida behöver vi påminna oss om att Jesus Kristus är Guds son och människornas frälsare. Vi behöver också påminna oss om att han på flera sätt redan är här. Hans makt bryter ibland igenom i en värld som ännu inte är fullkomnad.

I Dagen skriver Carin Dernulf om att Jesus ofta kommer på ett annat sätt än vad vi väntat oss.

Gud välsigne dig.

Kalken som symbol

"Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: 'Dricken härav alla;'"
(Matteusevangeliet 26:27, 1917 års översättning)
"Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla." (Bibel 2000)"Kalk" har förblivit det ord som används för det kärl som används i nattvarden vid utdelandet av Kristi blod. Det är ett exempel på att en ny bibelöversättning bara till en viss gräns förmår att påverka kyrkans språk. Det liturgiska språket - alltså det språk som används i gudstjänsten - är ju för övrigt äldre än texterna i nya testamentet. Först firade kyrkan nattvard. Senare skriv evangelisterna och Paulus ner hur det gick till. Det är nog orsaken till att ordet "kalk" lever vidare.

En annan orsak är nog att kalken har en stark symbolik. När jag googlar efter "bägare" får jag framför allt fram bilder på glasbägare för kemiska experiment och engångsbägare av plast eller papper. Kalken leder genom sin unika form genast tanken till Jesu instiftande av nattvarden och nattvardsfirandet i våra olika kyrkor. Redan tidigt började man framställa nattvardskalkar i ädel metall för att visa respekt för Kristi blod i kalken. Genom att kalken är en och många dricker ur samma kalk har kalken - liksom det brutna brödet - också blivit en symbol för de kristnas gemenskap.

Gud välsigne dig!

onsdag 28 mars 2012

Oxen, åsnan och Jesu offer


"Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba..."
(Jesaja 1:3)Oxen och åsnan finns med i många framställningar av Jesu födelse. De finns där inte bara för att göra stallmiljön mer levande, utan för att anknyta till en profetia hos Jesaja: "Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba..." Oxen var också ett av de djur som offrades i templet och anknyter därför också till tanken att Jesus Kristus med sitt liv är ett offer.

Gud välsigne dig!

tisdag 27 mars 2012

Passionsverktygen och Kristi lidandePassionsverktygen eller Kristi vapen är de föremål som spelade en viktig roll i Kristi lidande. De avbildas ibland på samma tavla och ibland på olika tavlor vid korsvägsandakter. Föremål som brukar ingå är t.ex följande (listan är hämtad från Wikipedia):

Kalken, den heliga graal, som Jesus använde vid sista nattvarden.
Trettio silvermynt, eller en pengapåse, betalningen Judas fick för att förråda Jesus.
Lyktorna eller facklorna som de romerska soldaterna använde när de arresterade Jesus.
Svärden och påkarna soldaterna bar på när de arresterade Jesus.
Svärdet Petrus använde när han högg örat av översteprästens tjänare under arresteringen, ibland också ett människoöra.
Handen som örfilade Jesus.
Kedjorna som fjättrade Jesus.
Pelaren eller kolonnen som Jesus var fjättrad vid när han piskades.
Piskan med vilken 39 piskrapp utdelades.
Jesu kläder som Jesus bar vid arresteringen.
Tärningen som de romerska soldaterna använde för att spela om klädet.
Törnekronan som placerades på Jesus huvud när han hånades för att vara judarnas konung.
Vasstråt , eller isopstjälken, som placerades i Jesus hand som en spira när han hånades.
Den lila kappan som Jesus kläddes i som mantel när han hånades.
Hammaren som användes för att spika fast Jesus händer och fötter på korset.
Spikarna med vilka Jesus spikades fast på korset och som orsakade de fyra såren på händerna och fötterna.
Korset som Jesus korsfästes på, ensamt eller flankerat med de två rövarnas kors.
Titulus Crucis, ungefär korsets titel, lappen fäst på korset där Jesus benämns Jesus från Nasaret, judarnas konung. Texten kan exempelvis vara på latin:Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, ofta förkortat INRI eller på grekiska, hebreiska eller annat språk.
Den heliga svampen, som fastsatt på bladvass, var indränkt i surt vin vilket Jesus erbjöds att dricka.
Solen och månen som representanter för den solförmörkelse som enligt evangeliet inföll under korsfästelsen.
Kärlet ur vilken soldaterna tog det sura vinet.
Den Heliga lansen med vilken en romersk soldat utdelade det femte såret på Jesus.
Jesu kläder som Jesus bar vid korsfästelsen.
Stegen som användes för att ta ner Jesus från korset.
Tången som använde för att ta bort spikarna.
Svepningen som Jesus kropp lindades in i inför begravningen.
Kärlet med myrra som bars fram av myrrbärarna för att smörja Jesus begravda kropp med.
Tuppen som gol efter att Petrus hade förnekat Jesus tre gånger.

Föremålen tjänar framför allt som en påminnelse över vad som hände Jesus under hans lidande, död och uppståndelse.

Gud välsigne dig!

måndag 26 mars 2012

Tuppen - vaksamhetens symbol

"När flickan fick se honom där sade hon återigen till dem som stod i närheten: ”Han är en av dem!” Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sade de som stod där till Petrus: ”Visst är du en av dem, du är ju från Galileen.” Då svor han och bedyrade: ”Jag känner inte den där mannen som ni talar om!” I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: ”Innan tuppen har galt två gånger skall du tre gånger ha förnekat mig.” Och han brast i gråt."
(Matteusevangeliet 14:69-72)Tuppen gal i gryningen och har därför sedan tidigt räknats som en vaksamhetens symbol. Jesu förutsägelse att Petrus skulle förråda honom tre gånger innan tuppen hade galt två gånger har förstärkt vaksamhetsmotivet. Tuppen är också en symbol för manlighet och kamp. Kyrktuppen som vänder sig mot vinden förenar både vaksamhets- och kampmotivet.
Tuppsymboliken under påskfirandet förstärks ytterligare av äggsymboliken som är starkt under påsk. (Jag återkommer till detta en annan dag.)

Vaksamhet och kamp är viktig i den kristna tron. Som kristen får man akta sig för att bara flyta med strömmen. När någon är kristen blir det en utmaning för omgivningen, som ibland bemöter det med kritiska och hånfulla uttalanden. Bakom hånfullheten finns ofta en nyfikenhet, en vilja att veta mer om kristen tro, och ibland en avund mot den som funnit det som andra ännu söker efter. Men det finns också hånfulla uttalanden som bara innehåller illvilja. Det är en konst att skilja mellan uttalanden som bör bemötas vänligt och andra som man bara kan ignorera.

Gud välsigne dig!

fredag 23 mars 2012

Stegen förenar himmel och jord


"I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den."
(Första Moseboken 28:12)
"Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.""
(Johannesevangeliet 1:51)


I Första Moseboken läser vi hur Jakob drömmer om en stege (eller trappa) där Guds ängar går upp och ner. Stegen har därför blivit en bild för det som förenar himmel och jord. För den som är kristen ligger det nära till hands att tänka sig att Jesus - människosonen - både Gud och människa är den som förenar himmel och jord.
Att Gud - som är den förste och den siste - kliver ner till oss människor på jorden för att leva vårt liv är ett av den kristna trons huvudmysterier.
På bilden ser vi en relief på katedralen i Bath i England, där änglar kliver upp och ned för en stege.

Gud välsigne dig!

torsdag 22 mars 2012

Bön med lyfta händer: orant

"Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer."
(Psaltaren 63:5)En orant är en bild av en bedjande människa med upplyfta händer. Bilden är vanlig i den fornkyrkliga konsten. Bön med lyfta händer symboliserar dels att den bedjande är aktiv, dels att den bedjande delar Kristi lidande.
Aktiv: Kristen tro innebär att vi är Guds medarbetare. Vi skall inte passivt invänta Guds ingripande utan själv vara delaktiga en process.
Lidande: Orantställningen innebär att vi står i en ställning som liknar Kristus på korset. Vi är beredda att ta del av världens lidande.

Gud välsigne dig!

onsdag 21 mars 2012

Vattnet som symbol och verklighet

"han låter mig vila vid lugna vatten."
(Psaltaren 23:2)Vattnet är en symbol med många olika betydelser. I kristendomen kan det ibland symbolisera dopet och ibland renheten, men många gånger får det i stället stå för Guds omsorg om oss människor och för det lugn vi kan känna när vi tänker på denna omsorg.
Vi skall dock inte låta symbolen bara vara en symbol. Många människor kan berätta att de mår bra av att vistas i närheten av havet, av en sjö eller ett vattendrag. Vattnet har en lugnande effekt på oss.

Gud välsigne dig!

tisdag 20 mars 2012

Davidsstjärnan och kung Davids sköld

"Så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen – det hade han aldrig tidigare prövat. ”Nej, med allt det här kan jag inte gå”, sade han till Saul, ”jag har aldrig gjort det förr.” Och så lade han av sig rustningen. Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel."
(Första Samuelsboken 17:38-40)Första Samuelsboken nämner inte att kung David skulle ha haft någon sköld när han stred mot jätten Goliat. Traditionen talar däremot om davidsstjärnan just som kung Davids sköld. Den sexuddiga stjärnan som ofta kallas davidsstjärnan är ursprungligen inte en judisk symbol utan en symbol som användes för dekoration och som ibland tänktes ha en skyddande effekt. På synagogan i Kafarnaum på 300-talet fanns såväl en davidsstjärna som ett hakkors(!). Båda antas ha haft en dekorativ funktion. Den första gången davidsstjärnan användes som en symbol för judarna var på 1300-talet i Prag, men det var inte förrän på 1800-talet som symbolen fick en mer spridd användning. (Se forskning av prof. Gershom Scholem.) Det kan vara förklaringen till att stjärnan ibland används som dekoration utan att det är meningen att detta skall syfta på judendomen. Ett exempel är Fjellstedtska skolans kapell i Uppsala.

onsdag 14 mars 2012

Kyrkklockans symbolik


"Runt fållen skall du sätta granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, och mellan dem bjällror av guld runt om, en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan."
(Andra Moseboken 28:33-34)

Kyrkklockor nämns inte i bibeln. Däremot står det skrivet i Andra Moseboken att det skall finnas en guldbjällra på översteprästens dräkt. En bjällra - liksom en kyrkklocka - tillför ljud till gudstjänsten, dessutom ett ljus som skiljer sig från sången och musiken. Kyrkklockan har därför blivit en symbol för fest, kanske främst för de stora högtiderna. Det är också en symbol för att Guds folk kallas till gudstjänst. Kyrkklockan påminner oss alltså om att vi kallas till att vara med om festen i Guds hus!

Gud välsigne dig!

tisdag 13 mars 2012

Jesus med gloria

"Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och han kläder blev vita som ljuset."
(Matteusevangeliet 17:2)Jesus och helgonen avbildas ibland med en gloria, en strålkrans kring huvudet. Det är ett sätt att åskådliggöra att de på ett särskilt sätt stod nära Gud. Glorian är egentligen ett bildspråk, ett sätt att på en bild gestalta att en person har en enastående och unik personlighet. Men det finns också exempel på att man verkligen har sett Jesus med ett lysande ansikte. Man kan spekulera vad det beror på, men att göra det är meningslöst. I vilket fall som helst var Jesus en enastående personlighet

Gud välsigne dig!

torsdag 8 mars 2012

De tre korsen

"Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom."
(Markusevangeliet 15:27)


Varför korsfästes Jesus tillsammans med två rövare och inte ensam? En inomvärldslig förklaring är att det säkert var brukligt att avrätta flera personer tillsammans eftersom det helt enkelt var enklare för myndigheterna att göra så än att ordna flera separata avrättningar.
Det motsäger inte att det var en del i Guds frälsningsplan att Jesus skulle avrättas med andra. In i det sista var Jesus solidarisk med andra människor och valde att leva tillsammans med dem i både medgång och motgång. Så viktig är varje liten människa för Gud att han ville ville ge de två rövarna möjligheten att möta Jesus.
Lika ivrig som Gud var att möta de två rövarna, lika ivrig är han att möta dig och mig.

Gud välsigne dig!

måndag 5 mars 2012

Fisksymbolen och frälsaren

"Han sade till dem: 'Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare'..."
(Matteusevangeliet 4:19)Fisken har tidigt blivit en symbol för den kristna tron. En möjlig orsak till detta är Jesu uttalande om att han ämnade göra sina lärjungar till människofiskare. Ordet fisk på grekiska "Ichthys" brukar också läsas ut som: Jesus Kristus, Guds son, Frälsare.
I (Ι; Ἰησοῦς, Iesous), CH (Χ; Χριστὸς, Christos), TH (Θ; Θεοῦ, Theou=Guds), Y (Υ; Υἱὸς, Hyios=Son), S (Σ; Σωτήρ, Soter=räddare).
Ibland brukar fisken också förklaras med att de tidiga kristna under förföljelsetider använde fisksymbolen för att bara de som kände till den skulle förstå att det var en kristen symbol.

Det är mycket vanligt att en och samma symbol förklaras på olika sätt. Fisksymbolens rika betydelse ger oss också möjlighet att meditera över missionsbefallningen, över kyrkan som började som förföljd minoritet och över Jesus Kristus som Guds son och vår Frälsare.

Gud välsigne dig!

fredag 2 mars 2012

A och O, den förste och den siste

"Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten."
(Uppenbarelseboken 21:6)Gud är A och O, den förste och den siste. Han fanns före all tid och och kommer också att hålla hela världen i sin hand till slutet, men det är inte allt. Trots att Gud är den mäktige, världens allhärskare bryr han sig också om varje liten människa som söker honom. Därför låter han var och en som törstar dricka ur källan med livets vatten: Guds ord.

Gud välsigne dig!

torsdag 1 mars 2012

Modern kyrkan och Kristi brud

"Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud."
(Uppenbarelseboken 12:1)


Kyrkan avbildas ibland i form av en kvinna. I många av världens språk är alla substantiv antingen feminina eller maskulina (och en mindre grupp neutrum). Det är därför naturligt att tänka sig att solen, månen, vindar, kyrkan och mycket annat är personifierade väsenden.
Tanken på kyrkan som en moder för de kristna är också vanlig. Som kristen har man Gud till sin far och kyrkan till sin mor. En annan bild är bilden av kyrkan som Kristi brud.

Gud välsigne dig!

onsdag 29 februari 2012

Gud visar sig i molnet

"Då sade Herren till Mose: 'Jag skall komma till dig i ett tätt moln, så att folket kan göra när jag talar med dig.'" (Andra Moseboken 19:9).


Gud Fader avbildas ibland som en gammal man tronande på ett moln. Här på i en relief skuren av Christian Eriksson på Kiruna kyrkas gavel. Även om bilden av Gud som en gammal man har sina begränsningar - det finns många andra sätt att avbilda Gud - har den ändå mycket att säga oss. Molnen anknyter till att Gud en gång visade sig på Sinai i moln och eld. Den Gud som står över jorden visar sig också på olika sätt för oss människor och måste då använda sin egen skapelse för att visa sig.

Gud välsigne dig!

onsdag 22 februari 2012

Fastan börjar på askonsdagen

"Jesus sade: 'När ni fastar...'"
(Matteusevangeliet 6:16)För Jesus var det självklart att man skulle fasta. Det var det också för lärjungarna runt Jesus och för andra människor på den tiden. Därför finns det inga utläggningar om varför fastan är viktig och om fastans välsignelser i Bibeln. Alla visste redan detta.

I vår tid behöver vi påminna oss om fastan. Vi behöver påminna oss genom yttre tecken som den violetta färgen och det askkors man kan få struket på sin panna på askonsdagen.
Viktigare än de yttre tecknen är fastans insida: att man under en period tillämpar en enklare och mer sann livsstil: drar ned på ätandet, anstränger sig att inte älta oförrätter och är extra generös. Fastan blir då en andlig träningsperiod som har ett gott inflytande på hela livet. Fastan blir en lagens tid när vi tar Guds bud på allvar liksom påsken blir en evangeliets tid när vi tar till oss Guds förbehållslösa kärlek.

Expressen, skriver i år om fastan. Svenska Dagbladet skriver mer om semlor.

Gud välsigne dig!

tisdag 21 februari 2012

Kyrkan, nätet och fiskarna

"När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom."
(Markusevangeliet 1:16-18)En bild av kyrkan som ibland används är bilden av nätet med fiskarna. Den bilden lyfter fram att Gud söker efter oss människor även när inte vi söker efter honom. Ibland använder han andra människor för att söka efter oss.

Gud välsigne dig"

måndag 20 februari 2012

Fartyget som en bild för kyrkan

"Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarchos, en makedonier från Thessalonike, följde med oss." (Apostlagärningarna 27:2)


Fartyget är sedan länge en bild för kyrkan. Liksom fartyget ger trygghet på det öppna havet ger kyrkan - gemenskapen mellan de kristna - trygghet när det stormar i världen. Vi är inte kallade att vara kristna i ensamhet. Vi behöver både andliga fäder och mödrar, andliga bröder och systrar och andliga barn.
Andliga fäder och mödrar: människor som vi hämtar inspiration från och vars erfarenheter vi får ta del av.
Andliga bröder och systrar: människor som vi kan dela våra sorger och glädjeämnen med.
Andliga barn: människor som behöver oss, sådana som vi får ge ut oss själva till, men som vi ofta får lära oss mycket av.

Ombord på fartyget som är kyrkan finns alla dessa människor.

Gud välsigne dig!

torsdag 16 februari 2012

Jesus, mandorlan och det gudomliga


"...sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida..."
(Apostoliska trosbekännelsen

Jesus, liksom Jungfru Maria, avbildas ibland i en mandorla, en mandelformad strålkrans. Mandorla betyder just "mandel" på italienska. På ikoner förekommer mandorlan vid händelser där det gudomliga bryter igenom rum och tid, som t.ex. vi Kristi förklaring, vid uppståndelsen o.s.v. Mandorlan kan också omge Jesus Kristus när han sitter på sin tron. Mandorlan påminner oss om att Jesus är både Gud och människa och om att tid och rum bryts igenom av hans makt.

Gud välsigne dig!

onsdag 15 februari 2012

Johannes evangelisten och örnen

"Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn."
(Uppenbarelseboken 4:7)


Evangelisten Johannes brukar symboliseras av örnen. Ibland förklaras detta med att den s.k. Johannesprologen med himlen som utgångspunkt skildar hur Jesus kom till jorden:
"I begynnelsen fanns ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud." (Joh 1:1)

Johannesprologen påminner oss om att Gud blev människa i Jesus Kristus. Att tro på Gud är också att tro på människan.

Gud välsigne dig!

tisdag 14 februari 2012

Evangelisten Markus och lejonet

"Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn."
(Uppenbarelseboken 4:7)Evangelistsymbolerna återgår på ett citat från Uppenbarelseboken. Evangelisten Markus har tilldelats lejonet. Det brukar förklaras med att Markus redan i de första verserna i sitt evangelium berättar om Johannes döparen i öknen och just öknen var ett av de områden där lejon brukade hålla till.
Markus evangelium anses vara det äldsta men kortaste evangeliet. Markus var alltså den som påbörjade insamlandet av berättelserna om Jesus. Han började ett verk som andra fick fortsätta. Det påminner oss om att det är lika viktigt att påbörja nya satsningar som att slutföra och fortsätta sådant som andra redan har påbörjat.

Gud välsigne dig!

onsdag 8 februari 2012

Lukas och tjuren som en symbol för bön och offer

"Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn."
(Uppenbarelseboken 4:7)Evangelistsymbolerna kan spåras tillbaks till ett citat ur Uppenbarelseboken, som i sin tur går tillbaks till ett citat ur Hesekiels bok.
Evangelisten Lukas har kommit att symboliseras av en tjur, en symbol för bön och offer. En orsak kan vara att Josef och Maria enligt Lukas tidigt besöker templet i Jerusalem, där de möter Symeon och Hanna. I templet offrades både tjurar och andra djur.

Vi har all orsak att känna tacksamhet till evangelisten Lukas just för att han bemödade sig att bli en ordets tjänare och samla fakta och kunskap om Jesus:
"Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga."

Gud välsigne dig!

söndag 5 februari 2012

Evangelisten Matteus, ängeln och Guds uppenbarelse till oss


"Jag såg en stormvind komma från norr – ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar vidrörde varandra. De kunde gå utan att vända sig, var och en gick rakt fram. Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte."
(Hesekiel 1:4-10)


De fyra evangelisternas symboler härstammar ursprungligen från profeten Hesikels syn, där han fick se de fyra varelserna inför Herrens härlighets tron. Evangelisten Matteus betecknas av en ängel eller bevingad människa. Ängeln har knutits till just Matteusevangeliet eftersom detta evangelium tidigt innehåller en berättelse om hur Herrens ängel uppenbarar sig för Josef: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”
Genom ängeln uppenbarade sig Gud för Josef. Gud uppenbarar sig på många olika sätt för oss människor. Många har fått vara med om att Gud när han uppenbarar sig ger den människa som får möta Gud just kraft och mod, på samma sätt som ängeln uppmanade Josef att inte vara rätt.
Olika människor får möta Guds uppenbarelse på olika sätt: i bönen, i bibelordet, i andra människors vägledning, och betydligt mer sällan genom änglar. Låt oss försöka vara öppna för det sätt som Gud väljer att uppenbara sig för oss.

Gud välsigne dig!

lördag 21 januari 2012

Ave Maria och Mariamonogrammet

"Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."
"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig."
(Lukasevangeliet 1:28,42)Ängeln Gabriels och Elisabets hälsningar till jungfru Maria är ursprunget till bönen "Ave Maria", som är särskilt vanlig i den katolska kyrkan.
Bönen finns också på Västerås vapen. Bokstäverna A och M från "Ave Maria" har smälts samman och avbildas ovanför en röd ros, som också är en symbol för Maria. Förklaringen till detta är att jungfru Maria länge haft rollen som Västerås skyddshelgon.

Fram till 1400-talet var "Ave Maria" just en läsning och meditation över dessa rader. Det var först då en bön om Marias förbön lades till, så att Ave Maria fick den utformning som används i dag:
Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt
Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Jungfru Maria har en viktig roll - om än olik - i olika kyrkor. Det som tycker att det känns obekvämt eller fel att be "Ave Maria" som en bön kan ändå meditera över ovanstående bibelcitat. Maria själv sjöng ju förresten: "Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:" (Luk 1:48). Det kräver att vi åtminstone mediterar över den roll Maria har haft i frälsningshistorien.

torsdag 19 januari 2012

Till man och kvinna skapade han dem

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."
(Första Moseboken 1:27)Under historiens gång har kvinnor på många platser blivit förtryckta just för att de har varit kvinnor. I vår tid har vi kommit långt på vägen mot jämställdhet, även om vi på många områden har långt kvar. På andra områden har vi säkert gått för långt, nämligen när man ibland påstår att män och kvinnor skall vara lika, uppföra sig lika och att könsskillnader egentligen är ointressanta. När Gud skapade människan var det inte ett misstag att han skapade oss som man och kvinna. Det var en finess och har gjort livet så mycket rikare. Just för att man och kvinna är olika kan vi komplettera varandra.
Män och kvinnor är lika på de allra flesta områdena. Män kan också vara ganska olika inbördes och kvinnor inbördes. Det är nog alla överens om. När någon vågar sticka ut och säga att det faktiskt finns stora könsskillnader, då finns risken att man får mothugg. Läs gärna en intervju med hjärnforskaren Annica Dahlström, som blev stoppad av publicering av länsstyrelsen i Norrbotten. Nu kan man lyckligtvis läsa den i Dagens Nyheter.
Gud välsigne dig!

lördag 7 januari 2012

Det allseende ögat och vilan i Gud

"Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap."
(Hebreerbrevet 4:13)


Det allseende ögat har används som en symbol för Gud sedan 1600-talet. Det kunde till exampel avbildas på himlen som en påminnelse om att Gud ser allt. Senare har ögat allt oftare placerats i en triangel som betecknar treenigheten.

När hebreerbrevets författare skriver: "Ingenting kan döljas för honom", kan det uppfattas på flera olika sätt. Ibland kan människor uppfatta det som ett hot: vi kan inte göra någonting utan att Gud vet det. I sammanhanget handlar det om något helt annat. Vi får gå in i Guds vila. Vi kan lita på att Gud vet allt. Därför behöver vi inte dölja något. Vi behöver inte heller bekymra oss om alla problem i världen, eftersom Gud ändå vet allt.

Gud välsigne dig!

fredag 6 januari 2012

Guds hand från himlen

"Från höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten."
(Psaltaren 18:17)

Guds hand som sträcks ned från ett moln är en bild som ibland finns i medeltida kyrkor. Bibeln talar inte bara om Guds hand utan räknar också upp fler av Guds kroppsdelar. I 5 Mos 33:10 sägs t.ex. att offerröken stiger upp till Guds näsa. Detta skrivs samtidigt som den israelitiska religionen är helt avvisande till att framställa gudabilder. I den judiska traditionen har man valt att uttrycka sig med ord, ibland på ett lekfullt sätt.
Bakom lekfullheten finns dock ett djupt allvar. En människa har fått hjälp av Gud i ett svårt läge och ser Guds ingripande så tydligt, som om Gud sträckt ned sin hand från himlen.
När vi ser tillbaks på våra liv kan vi många gånger se att Gud har hjälpt.

Gud välsigne dig!

torsdag 5 januari 2012

Tre kronor och de vise männen


"När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung?"
(Matteusevangeliet 2:1-2a)

Redan kring år 1200 användes tre kronor som en symbol för heliga tre konungar, de österländska stjärntydare som hyllade Jesusbarnet, och som enligt traditionen hette Kasper, Melker och Baltsar. Då lät Otto IV pryda kungarnas grav i gamla Kölnerdomen med just tre kronor. Tre kronor används också i staden Kölns vapen. Sedan 1330-talet är det en symbol för Sverige, men finns också bland annat i den karelska staden Viborgs i Saint-Barthélemys vapen, vilka båda tidigare tillhört Sverige.

De tre vise männen bar fram sina gåvor - guld, rökelse och myrra till Jesusbarnet. Det påminner oss om att också våra gåvor är välkomna. Guldet står för pengar, eftersom våra pengagåvor till behövande kan göra stor nytta på många olika sätt. Rökelsen står för liturgin och lovsången: när vi prisar Gud gläder det honom och ger dessutom oss ett nytt perspektiv på våra liv. Myrran står för omsorgen: den personliga omsorgen för andra människor behöver inte innebära storverk, utan helt enkelt vanlig vänlighet och omtanke i det lilla.

Gud välsigne dig!