onsdag 29 februari 2012

Gud visar sig i molnet

"Då sade Herren till Mose: 'Jag skall komma till dig i ett tätt moln, så att folket kan göra när jag talar med dig.'" (Andra Moseboken 19:9).


Gud Fader avbildas ibland som en gammal man tronande på ett moln. Här på i en relief skuren av Christian Eriksson på Kiruna kyrkas gavel. Även om bilden av Gud som en gammal man har sina begränsningar - det finns många andra sätt att avbilda Gud - har den ändå mycket att säga oss. Molnen anknyter till att Gud en gång visade sig på Sinai i moln och eld. Den Gud som står över jorden visar sig också på olika sätt för oss människor och måste då använda sin egen skapelse för att visa sig.

Gud välsigne dig!

onsdag 22 februari 2012

Fastan börjar på askonsdagen

"Jesus sade: 'När ni fastar...'"
(Matteusevangeliet 6:16)För Jesus var det självklart att man skulle fasta. Det var det också för lärjungarna runt Jesus och för andra människor på den tiden. Därför finns det inga utläggningar om varför fastan är viktig och om fastans välsignelser i Bibeln. Alla visste redan detta.

I vår tid behöver vi påminna oss om fastan. Vi behöver påminna oss genom yttre tecken som den violetta färgen och det askkors man kan få struket på sin panna på askonsdagen.
Viktigare än de yttre tecknen är fastans insida: att man under en period tillämpar en enklare och mer sann livsstil: drar ned på ätandet, anstränger sig att inte älta oförrätter och är extra generös. Fastan blir då en andlig träningsperiod som har ett gott inflytande på hela livet. Fastan blir en lagens tid när vi tar Guds bud på allvar liksom påsken blir en evangeliets tid när vi tar till oss Guds förbehållslösa kärlek.

Expressen, skriver i år om fastan. Svenska Dagbladet skriver mer om semlor.

Gud välsigne dig!

tisdag 21 februari 2012

Kyrkan, nätet och fiskarna

"När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom."
(Markusevangeliet 1:16-18)En bild av kyrkan som ibland används är bilden av nätet med fiskarna. Den bilden lyfter fram att Gud söker efter oss människor även när inte vi söker efter honom. Ibland använder han andra människor för att söka efter oss.

Gud välsigne dig"

måndag 20 februari 2012

Fartyget som en bild för kyrkan

"Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarchos, en makedonier från Thessalonike, följde med oss." (Apostlagärningarna 27:2)


Fartyget är sedan länge en bild för kyrkan. Liksom fartyget ger trygghet på det öppna havet ger kyrkan - gemenskapen mellan de kristna - trygghet när det stormar i världen. Vi är inte kallade att vara kristna i ensamhet. Vi behöver både andliga fäder och mödrar, andliga bröder och systrar och andliga barn.
Andliga fäder och mödrar: människor som vi hämtar inspiration från och vars erfarenheter vi får ta del av.
Andliga bröder och systrar: människor som vi kan dela våra sorger och glädjeämnen med.
Andliga barn: människor som behöver oss, sådana som vi får ge ut oss själva till, men som vi ofta får lära oss mycket av.

Ombord på fartyget som är kyrkan finns alla dessa människor.

Gud välsigne dig!

torsdag 16 februari 2012

Jesus, mandorlan och det gudomliga


"...sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida..."
(Apostoliska trosbekännelsen

Jesus, liksom Jungfru Maria, avbildas ibland i en mandorla, en mandelformad strålkrans. Mandorla betyder just "mandel" på italienska. På ikoner förekommer mandorlan vid händelser där det gudomliga bryter igenom rum och tid, som t.ex. vi Kristi förklaring, vid uppståndelsen o.s.v. Mandorlan kan också omge Jesus Kristus när han sitter på sin tron. Mandorlan påminner oss om att Jesus är både Gud och människa och om att tid och rum bryts igenom av hans makt.

Gud välsigne dig!

onsdag 15 februari 2012

Johannes evangelisten och örnen

"Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn."
(Uppenbarelseboken 4:7)


Evangelisten Johannes brukar symboliseras av örnen. Ibland förklaras detta med att den s.k. Johannesprologen med himlen som utgångspunkt skildar hur Jesus kom till jorden:
"I begynnelsen fanns ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud." (Joh 1:1)

Johannesprologen påminner oss om att Gud blev människa i Jesus Kristus. Att tro på Gud är också att tro på människan.

Gud välsigne dig!

tisdag 14 februari 2012

Evangelisten Markus och lejonet

"Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn."
(Uppenbarelseboken 4:7)Evangelistsymbolerna återgår på ett citat från Uppenbarelseboken. Evangelisten Markus har tilldelats lejonet. Det brukar förklaras med att Markus redan i de första verserna i sitt evangelium berättar om Johannes döparen i öknen och just öknen var ett av de områden där lejon brukade hålla till.
Markus evangelium anses vara det äldsta men kortaste evangeliet. Markus var alltså den som påbörjade insamlandet av berättelserna om Jesus. Han började ett verk som andra fick fortsätta. Det påminner oss om att det är lika viktigt att påbörja nya satsningar som att slutföra och fortsätta sådant som andra redan har påbörjat.

Gud välsigne dig!

onsdag 8 februari 2012

Lukas och tjuren som en symbol för bön och offer

"Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn."
(Uppenbarelseboken 4:7)Evangelistsymbolerna kan spåras tillbaks till ett citat ur Uppenbarelseboken, som i sin tur går tillbaks till ett citat ur Hesekiels bok.
Evangelisten Lukas har kommit att symboliseras av en tjur, en symbol för bön och offer. En orsak kan vara att Josef och Maria enligt Lukas tidigt besöker templet i Jerusalem, där de möter Symeon och Hanna. I templet offrades både tjurar och andra djur.

Vi har all orsak att känna tacksamhet till evangelisten Lukas just för att han bemödade sig att bli en ordets tjänare och samla fakta och kunskap om Jesus:
"Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga."

Gud välsigne dig!

söndag 5 februari 2012

Evangelisten Matteus, ängeln och Guds uppenbarelse till oss


"Jag såg en stormvind komma från norr – ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar vidrörde varandra. De kunde gå utan att vända sig, var och en gick rakt fram. Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte."
(Hesekiel 1:4-10)


De fyra evangelisternas symboler härstammar ursprungligen från profeten Hesikels syn, där han fick se de fyra varelserna inför Herrens härlighets tron. Evangelisten Matteus betecknas av en ängel eller bevingad människa. Ängeln har knutits till just Matteusevangeliet eftersom detta evangelium tidigt innehåller en berättelse om hur Herrens ängel uppenbarar sig för Josef: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”
Genom ängeln uppenbarade sig Gud för Josef. Gud uppenbarar sig på många olika sätt för oss människor. Många har fått vara med om att Gud när han uppenbarar sig ger den människa som får möta Gud just kraft och mod, på samma sätt som ängeln uppmanade Josef att inte vara rätt.
Olika människor får möta Guds uppenbarelse på olika sätt: i bönen, i bibelordet, i andra människors vägledning, och betydligt mer sällan genom änglar. Låt oss försöka vara öppna för det sätt som Gud väljer att uppenbara sig för oss.

Gud välsigne dig!