onsdag 25 april 2012

Korset och den uppgående solen

"Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp." (Markusevangeliet 16:2)
Korset och en uppgående sol leder våra tankar till morgonen efter sabbaten när kvinnorna kom till graven. Trots att Jesu uppståndelse redan var ett faktum visste vare sig kvinnorna vid graven eller lärjungarna detta. I svensk psalm 470 sjunger vi: "Som en sol stod Kristus opp på den tredje dagen." och några rader längre ner: "Jesus uppstått. Varför skall då min själ bedrövas?" Svaret är kanske att det övergår vårt mänskliga förstånd att verkligen förstå vad Jesu uppståndelse innebär. Lika litet som vi kan förstå solens storhet, kan vi förstå Guds makt. Vi förstår dock att solens uppgång bara är början på vad solen kommer att verka under dagen. På samma sätt är det med Jesu uppståndelse. Den är början på något mycket större. Gud välsigne dig!

fredag 20 april 2012

Treenighetens sköld

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matteusevangeliet 28:19-20)Orden i skölden betyder. Fadern, Sonen, den Helige Ande, Gud, är, är inte.

Treenighetens sköld kallas en symbol som försöker att beskriva att Gud samtidigt är Fader, Son och Ande, samtidigt som dessa tre inte är varandra.
I dopbefallningen lovar Jesus att han är med oss här och nu. Vi behöver alltså inte vänta på att han skall komma tillbaks i tidernas slut. Ändå har han lovat att komma tillbaks i synlig gestalt i tidernas slut. Kanske tron på treenigheten kan hjälpa oss att förstå hur detta kan vara möjligt. När Jesus inte är här i synlig gestalt är ändå den helige Ande här.

Gud välsigne dig!

tisdag 17 april 2012

Fågel Fenix och Jesu uppståndelse

"Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd."
(Apostlagärningarna 4:33)Fågel Fenix är en mytologisk gestalt. En av många olika myter om Fågel Fenix berättar om hur den bränner sig själv på bål och uppstår i förnyad gestalt.
Budskapet om att Jesu uppståndelse från de döda till de levande är ett så genomgripande budskap att det inte är konstigt att Kristna i alla tider har sett bilder för Jesu uppståndelse i naturen och i olika berättelser. När vi kan se livet i nytt perspektiv måste vi bara fyllas av jubel.

måndag 16 april 2012

Bön med knäppta händer

"Mose lämnade farao och gick ut ur staden och lyfte sina händer i bön till Herren. Då slutade det att åska och hagla, och hällregnet upphörde."
(Andra Moseboken 9:33)Vi svenskar är vana att man knäpper sina händer när man ber. Om vi söker efter uttrycket knäppta händer i Bibeln så kommer vi inte att hitta det. Bibelns gestalter ber i stället med lyfta händer. Att knäppa eller föra samman sina händer till bön gör kristna först på 800-talet. Tavlor av Jesus som ber med knäppta händer är därför inte realistiska, lika litet som Jesus avbildad som indian, afrikan eller europé är realistiska, eftersom Jesus var asiat.
Det kan vara bra att känna till vad som är historiskt riktigt och vad som inte är det. Det innebär inte att vi till varje pris måste försöka avskaffa lokala sedvänjor inom kristen tro. Att be med knäppta händer har fungerat bra i många hundra år och gör det fortfarande. Bibeln gör inte heller någon stor affär av vilken kroppsställning man intar när man ber. Centralt i bibeln är däremot att man ber.
Gud välsigne dig!

fredag 13 april 2012

INRI och Jesus som hela universums kung

"Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska."
(Johannesevangeliet 19:19-20)Bokstäverna INRI är en förkortning av det latinska uttrycket "Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum", som betyder "Jesus från Nasaret, judarnas konung". På krucifix kan ibland också de grekiska och hebreiska översättningarna anges.
Det brukar anges att skylten sattes upp för att ange varför Jesus avrättades. Det är osäkert om det var vanligt att sådana skyltar sattes upp vid avrättningar eller inte.

Skylten sattes upp för att varna andra för att göra uppror mot Rom, och för att skymfa Jesus. De som förstår vem Jesus är ser dock en djupare mening i skylten. På korset bröt Jesus den onda cirkeln genom att inte kräva hämnd. Han besegrade synden och djävulen och blev så inte bara judarnas utan hela universums kung.

Gud välsigne dig!

torsdag 12 april 2012

Guds namn antyder att vi inte får ha bråttom i Guds närhet

"Gud sade: 'Jag är den jag är.'"
(Första Moseboken 3:14)Guds namn skrivs JHVH i den vokallösa hebreiska texten. Många forskare menar att det bör uttalas Jahve. Namnets ursprung är okänt. En möjlighet är att det är besläktat med Guds självpresentation "Jag är den jag är" vid mötet med Mose i den brinnande busken. Inte heller översättningen av "Jag är den jag är" är självklar. En åsikt är att det bör översättas "Jag är den jag kommer att visa mig vara", vilket skulle innebära att Gud uppmanar oss att ägna tid åt honom. Om vi ger Gud tid så kommer han att visa vem han verkligen är. Den som har bråttom får inte se Gud.

Gud välsigne dig!

onsdag 11 april 2012

Fjärilen som symbol för upptsåndelsen


"Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas..."
(Första Korinthierbrevet 15:51)

Fjärilen har blivit en symbol för Jesu uppståndelse från de döda. På samma sätt som Jesus låg i sin grav och på den tredje dagen uppstod i ny förvandlad gestalt, så ligger fjärilen i sin kokong och kläcks sedan ur sin puppa i ny förhärligad gestalt.
Motivet med fjärilen som uppståndelsesymbol finns också i svensk psalm 304, vers 3:
Lär du mig fjäril, vingad, lätt,
vad Herren ock åt mig berett,
där du mot höjd dig svingar.
I går dig puppan inneslöt,
i dag du glad ditt fängsel bröt:
min själ skall ock få vingar.

Gud välsigne dig!

tisdag 10 april 2012

Kristi segerfana

"Död, var är din seger? Död, var är din udd?"
(Första korinthierbrevet 15:55(Lammet som håller i korsfanan återfinns bland annat på Gotlands vapen. Lammet symboliserar Jesus Kristus som frivilligt gick sitt lidande till mötes och som liksom påskalammet, blev ett oskyldigt offer för våra synder. Korset betecknar lidandet och offret, men korset är avbildat på en segerfana. Det visar att lidandet samtidigt är en seger: seger över ondskan och döden.

Det som av världen upplevs som ett nederlag, är för den troende en seger. Den som tror vet att korset inte är slutet, utan uppståndelsen. Efter långfredagen följer påskdagen.

Gud välsigne dig!

lördag 7 april 2012

Törnekronan och kungavärdigheten

"Då bad alla träden törnbusken:
Kom och bli vår konung!"
(Domarboken 9:14)Törnekronan är en vanlig symbol för Jesu lidande. I Domarboken 9 finns en fabel som handlar om hur de träden försöker välja en av dem till konung. Olivträdet, fikonträdet och vinstocken tackar nej eftersom de har andra uppgifter: att ge människorna fett, frukt respektive glädje. Den som tackar ja till uppgiften att vara kung är törnbusken. I den här berättelse kan vi läsa in att törnekronan gav Jesus värdigheten som konung, samtidigt som den medförde ett stort lidande. Men vi kan också läsa in ett mer allmänmänskligt budskap. Människor har olika uppgifter i världen. Det är inte uppgiften att styra och leda som nödvändigtvis är den mest eftersträvansvärda.

Gud välsigne dig!

torsdag 5 april 2012

Vinstocken, festen, glädje och kyrkan

Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit.”
Lukasevangeliet 22:18

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.
Johannesevangeliet 15:5Vinstocken har en rik och mångfaldig symbolik i den kristna tron. Vinstocken och vinet symboliserar glädje, fest och gemenskap. Det är också en symbol för Jesus - som kallar sig den sanna vinstocken - och för gemenskapen kring honom, alltså kyrkan. Vinstocken och vindruvorna har genom sin sötma också kommit att symbolisera Guds stora nåd och kärlek. Genom sin goda smak är de ett tecken för Guds kärlek och trofasthet mot oss människor.

Gud välsigne dig!

tisdag 3 april 2012

Gud och molnet

"Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt." (2 Mos 13:21)Altartavlan i Kiruna kyrka av prins Eugen föreställer en lund i Italien. Det är inte ovanligt att turister som ser tavlan reagerar över att den vid första intrycket är ett rent profant motiv. Sedan länge är dock moln en symbol för Gud Fader. Molnpelaren ledde israeliterna genom ökenvandringen och även vid Kristi Himmelsfärd spelade ett oln en viktig roll:"När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn." (Apg 1:9)

Gud välsigne dig!

måndag 2 april 2012

Vad skulle Jesus göra? WWJD

"Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden."Armband och symboler med bokstäverna WWJD har blivit vanliga sedan 1990-talet. De har sitt ursprung i den evangeliska kristenheten i Förenta staterna och uttolkas ofta What would Jesus do? (Vad skulle Jesus göra?), ibland Walk with Jesus daily (Vandra dagligen med Jesus).

Uttrycket kan spåras tillbaks till en roman av Charles Sheldon utgiven 1896 med titeln In his steps. What would Jesus do? Sheldon var kongregationalistpastor och förkunnade ett socialt evangelium. Kristen tro handlar inte enbart om att Guds vilja skall ske i himlen, utan också på jorden.

Gud välsigne dig!