onsdag 25 april 2012

Korset och den uppgående solen

"Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp." (Markusevangeliet 16:2)
Korset och en uppgående sol leder våra tankar till morgonen efter sabbaten när kvinnorna kom till graven. Trots att Jesu uppståndelse redan var ett faktum visste vare sig kvinnorna vid graven eller lärjungarna detta. I svensk psalm 470 sjunger vi: "Som en sol stod Kristus opp på den tredje dagen." och några rader längre ner: "Jesus uppstått. Varför skall då min själ bedrövas?" Svaret är kanske att det övergår vårt mänskliga förstånd att verkligen förstå vad Jesu uppståndelse innebär. Lika litet som vi kan förstå solens storhet, kan vi förstå Guds makt. Vi förstår dock att solens uppgång bara är början på vad solen kommer att verka under dagen. På samma sätt är det med Jesu uppståndelse. Den är början på något mycket större. Gud välsigne dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar